E-mail: Password:
HUMBOLDT-KOLLEG 2018
Чланови Управног одбора

Предлози измене и допуне статута
Статут

Органи Хумболтовог клуба су Скупштина, Управа и Надзорни одбор. Хумболтов клуб заступа председник.

Садашњи председник Хумболтовог клуба Србије је Проф. Бранимир Јованчићевић, Универзитет у Београду Хемијски факултет. Остали чланови садашњег Председништва клуба су:

  • Др Мелита Видаковић (потпредседник).
  • Др Ђорђе Костић (потпредседник).
  • Доцент Јелена Недељковић (секретар).
  • Проф. др Лука Поповић (члан).
  • Проф. др Љиљана Гојковић-Букарица (члан).
  • Проф. др Ивана Иванчев-Тумбас (члан).
  • Проф. др Снежана Зарић (члан).

Чланови надзорног одбора су:

  • Проф. др Мирко Коматина, председник
  • Проф. др Јасмина Марковић-Липковски, члан
  • Проф. др Марија Гавровић-Јанкуловић, члан