E-mail: Password:
HUMBOLDT-KOLLEG 2018
Председници Хумболтовог клуба Србије од оснивања 1990.године
  1. Проф. др Слободан Савић (1990-1994)
  2. Академик проф. др Љубомир Максимовић (1994-1999)
  3. Проф. др Јован Јовановић (1999-2003)
  4. ✝ Академик проф. др Марко Ерцеговац (2003-2007)
  5. Проф. др Гордана Јовановић (2007-2011)
  6. Проф. др Лука Поповић (2011-2015)
  7. Проф. др Мирко Коматина (2015-2019)